CNA per Ucraini

Національна Конфедерація Ремесел НКР (в подальшому CNA) і малого та середнього бізнесу

CNA, Національна Конфедерація Ремесел і малого та середнього бізнесу МСБ становить єдину національну систему загального представництва італійської компанії. Особлива увага приділяється Ремеслу, МСБ-малому та середньому бізнесу, пенсіонерам CNA та пов’язаних з ними Угрупуванням інтересів: жінкам  – підприємцям, молодим підприємцям та всім формам самозайнятості.
Працюємо для утвердження в суспільстві, в установах, у політиці та в тому ж всесвіті компаній цінностей, які належать до бізнесу, праці, до ринкової економіки.

Це твердження досягається як у постійному пошуку повної гармонії між інтересами бізнесу та життєво важливими інтересами всієї Країни, так і в активній участі у розвитку бізнесу, бізнес-леді та підприємців і є інструментом для їхнього покращення. Цінності, які вирізняють ремесло та малий і середній бізнес є автономія і соціальна інтеграція, незалежність і конкуренція, солідарність та співпраця, синтез підприємництва, відданості, інновації, креативність і якість, співпраця з працівником, лояльність, чесність, моральна цілісність.

Система НКР Національної Конфедерації Ремесел (в подальшому CNA) є автономною та виступає за єдність організацій, що представляють італійське ремесело для пошуку зближення з усім світом бізнесу і працює для гармонійного зростання Італії та для політичної і економічної інтеграції Європи. 

Система CNA разом з Установчими органами, Etni, економічними, соціальними та культурними Організаціями  Країни та Європейського Союзу також змагається в просуванні форми співпраці, для досягнення цілей громадянського прогресу і розвитку.